درباره ما

مهندس مهدی اکبری

دپارتمان تخصصی مشاوره و برنامه ریزی مــــا (مهدی اکبری) کار خود را از سال 1396 با مدیریت مهندس مهدی اکبری آغاز کرد.

 

در دپارتمان ما خدمات متفاوتی به دانش آموزان ارائه می شود، از جمله:

  • ارائه راه کار های مطالعاتی

  • برنامه ریزی منظم

  • معرفی اساتید برتر کشور

  • انتخاب رشته

  • رزرو وقت مشاوره

  • ارائه سوالات تستی و تشریحی منتخب

  • .....

در دپارتمان تخصصی مشاوره و برنامه ریزی مـــا رزور کلاس های مشاوره از طریق سایت صورت می گیرد که با توجه به زمان های خالی شما وقت مورد نظر خود را تعیین کرده و در دفتر دپارتمان حضور خواهید یافت.