یکی بود یکی نبود

دانلود

یکی بود و یکی نبود مجموعه‌ای متشکل از شش داستان کوتاه و مجموعه‌ای از کلمات عامیانه فارسی نوشته سید محمدعلی جمالزاده‌ است که در سال ۱۳۰۰ منتشر شده‌است.این کتاب را آغازگر ادبیات واقع‌گرای فارسی و داستان‌کوتاه‌نویسی در ایران دانسته‌اند.

محمدعلی جمالزاده (۱۲۷۱-۱۳۷۶) نخستین نویسندۀ ایرانی است که با قصد و نیت آگاهانه صناعت داستان‌نویسی اروپایی را به کار گرفت.