انتخاب آزمون آزمایشی

فاکتورهای مختلفی در انتخاب یک آزمون موثر میباشد که از مهم ترین آن ها میتوان به ؛ جمعیت آماری نسبتا بالا ، برنامه راهبردی استاندارد ، سوالات استاندارد ، تشابه بودجه بندی و فضای آزمون مطابق با کنکور سراسری ، صدور کارنامه زود هنگام ، عدم سوالات تکراری و... اشاره کرد.
با این فاکتور ها پیشنهاد اول قلمچی و سپس سنجش و گزینه دو و گاج میباشد.