انتخاب کلاس کنکور

از آن جایی که تسلط داوطلبان در دروس مختلف متفاوت می باشد و در برخی دروس ضعف و در برخی قوت دارند احساس نیاز به کلاس هم از یک قانون خاصی پیروی نمیکند و باید پارامترهای مختلف برای هر فرد مورد بررسی قرار گیرد.
به یک مورد از این پارامتر ها میپردازیم:

نگاهی به کنکورهای سالهای گذشته و آشنایی با تیپ بندی سوالات و حل چند نمونه از سوالات در مباحثی که احساس میکنید نقطه قوت دارید.
با اجرای این شیوه و تصمیم عاقلانه و بدون هوس خودتان میفهمید چند چند هستید و نیاز به کلاس دارید یا خیر.