تجربی

عمومی

ادبیات: کتاب های موضوعی نشرالگو ، ادبیات موضوعی گاج

دین و زندگی: گاج نقره ای(میکرو طبقه بندی)

عربی: نشر الگو،تخته سیاه ، سیر تا پیاز مهر و ماه ، تیک8 گاج

زبان: جامع کنکور مبتکران(دکتر شهاب اناری) ، نترسیم از متن (دکتر رضا کیاسالار)

 


اختصاصی

زیست شناسی: کتاب آی کیو گاج ، کتاب تست های نشر الگو(تالیف:دکتر اشکان هاشمی) ، ژنتیک تخته سیاه ، موج آزمون نشر الگو 

ریاضی تجربی: جامع مهروماه ، جامع خیلی سبز ، 30سال قلمچی ، موج آزمون نشر الگو

فیزیک: گاج نقره ای ، نشر الگو ، 30سال قلمچی ، موج آزمون نشر الگو

شیمی: دوم مبتکران،سوم خیلی سبز ، پیش1مبتکران ، پیش2 خیلی سبز ،موج آزمون نشر الگو

زمین: هفت چیز خیلی سبز